Your Company

Föreningen Villastaden Gården Skrifter Gårdsnytt Kontakt
Verksamhet Föreningens arrangemang Enebybergs skola 100 år Inventering av villor i Enebyberg
dscn00081.jpg

Föreningen och dess historia

Enebybergs Gårds Förening bildades 1979. I dag är Enebybergs Gård en naturlig samlingsplats för enebybergarna och centrum för en aktiv förening som på olika sätt engagerar sig i samhällets historia, nutid och framtid.

Föreningen har bred kunskap om Enebyberg. Vi samverkar med kommunen som remissorgan eller på eget initiativ. Föreningen tog initiativ till att under år 2007 fira hundraårsminnet av Enebyberg som villasamhälle. Nio utställningar producerades och välbesökta temakvällar arrangerades. Genom föreningens kontakter kom andra föreningar och skolan med i jubileumsaktiviteterna.  Kommunen gav konomiskt bidrag medan styrelse och medlemmar som alltid arbetade ideellt. Jubileumsskriften är fortfarande aktuell.

I föreningens husdokumentation samlas information om de olika villornas tillkomst, byggnad och eventuell tidigare verksamhet i dem.

I föreningens medlemstidning Gårdsnytt finns kulturhistoriska notiser och aktuell information om föreningens program. Gårdsnytt ges ut med fyra nummer per år. Ett av numren delas ut till alla hushåll i Enebyberg.

Föreningen samarbetar med Danderyds övriga hembygdsföreningar.

Ditt medlemskap i Föreningen, Ditt stöd och Din medverkan är grunden för Föreningens verksamhet och Enebybergs Gårds fortlevnad som samlingsplats och kulturcentrum i Enebyberg!