Your Company

Föreningen Villastaden Gården Skrifter Gårdsnytt Kontakt
Vill du hyra gården? Hembygdsföreningar i Danderyd

Kontakt

​​

Enebybergs Gårds Förening

c/o Carlsson

Fenixvägen 5

182 46 Enebyberg

jan.olof.carlsson@swipnet.se

 

Styrelsen

Vald 6 mars 2012

Ordförande

Jan Olof Carlsson

08-758 50 07

Ledamöter

Bengt Almgren

Anita Andersson

Jan Löfgren

Krister Olinder

Nils Sporrong

Birgitta Törnqvist af Ström

Monika Wall

Jan P Zetterström

Adjungerade till styrelsen

Berit Brattström

Johanna Haddäng

Lars Johnsson

Paul Degen

Anders Fridell

Susanne Francke

Revisorer

Svante Björling

Peter Luiga (suppleant)

 

Funktionärer

Vice ordförande och

sekreterare, dokumentations-ansvarig samt ansvarig för information till media

Anita Andersson,

08-768 17 43 anita.andersson40@gmail.com

Vice sekreterare

Bengt Almgren,

08-768 33 32  

Kassör

Jan Löfgren,

08-758 77 84

Programansvarig

Birgitta Törnqvist af Ström

070-6987012

Klubbmästare

Paul Degen,

08-37 52 58

Redaktör för Gårdsnytt

Johanna Haddäng,

08-658 50 27

Ansvarig utgivare för Gårdsnytt och hemsidan

Jan Olof Carlsson

08-758 50 07

Ansvarig för distribution av Gårdsnytt

Susanne Francke,

08-768 34 05

Arkivansvarig

Berit Brattström,

08-768 13 04

Ansvarig för affischering och illustrationer

Jan P Zetterström,

08-753 23 77

Redaktör för hemsidan

Anders Fridell,

08-768 21 74

Registerannsvarig

Ove Israelsson

Bli medlem

Avgift:

Enskild medlem: 75 kronor

Familj: 100 kronor

Plusgiro 11 46 67 - 9