Your Company

Föreningen Villastaden Gården Skrifter Gårdsnytt Kontakt

Villastaden Enebybergs tillkomst

Enebyberg började byggas ut under början av 1900-talet som den tredje av villastäderna i Danderyd längs Roslagsbanan. De andra var Djursholm och Stocksund. Alla byggdes upp på mark som tillhört de stora godsen och gårdarna i Danderyds socken.

I nuvarande Enebyberg var Enebybergs Gård den stora egendomen. Sedan Ernst Kihlberg förvärvat egendomen Enebybergs Gård 1906 bildade han Aktiebolaget Enebybergs Villastad, som i sin tur köpte 300 ha mark av Enebybergs Gård.

År 1907 började villastaden byggas upp. En stadsplan upprättades, tomter såldes och villor byggdes med början i huvudsak längs Roslagsbanan. 1909 tillkom ”anhalten” Enebyberg, en hållplats vid Roslagsbanan. Ett litet samhälle började formas, som stegvis och i etapper utvecklats till dagens Enebyberg.

Infrastrukturen skapades redan från början; vägar, vatten och avlopp anlades av villastadsbolaget, el distribueras genom en andelsförening och en frivillig brandkår organiserades. Telefonförbindelser upprätthölls genom både ”Riks” och ”Allmänna”.

Enebyberg blev municipalsamhälle 1914. År 1946 fick dåvarande Danderyds landskommun köpingsrättigheter och Enebybergs municipalsamhälle gick upp i den nybildade köpingen. År 1971 bildades Danderyds kommun, i vilken Djursholm och Stocksund införlivades.